Dynamisk pin

Med tjänsten Dynamisk PIN ansluten till Era lokala kort kan ni minska risken för kortbedrägerier.

Med tjänsten Dynamisk PIN ansluten till Era lokalkort så kan ni minska risken för kortbedrägerier. Via vår app (Cardivation) genereras ny pinkod flera gånger varje minut och den är då endast synlig i appen. Detta betyder att kortsäkerheten med hjälp av denna tjänst är mycket hög och risken för kortbedrägeri minskar.

Öka säkerheten och minimera bedrägerier

Med fysiska kort och statisk PIN har det traditionellt varit problem med bedrägerier. Kunder har drabbats av skimmning där kort och pinkod har kopierats av obehöriga. Korten har sedan använts för att göra inköp på kundens konton. Detta är ett stort problem för både kunder och kortutgivande företag.

Med Dynamisk PIN kan ett befintligt kort ställas om från en statisk PIN-kod till en Dynamisk PIN som kunden får presenterad i en mobilapp på sin telefon. Koden ändras var 30:e sekund, vilket gör det svårt att skumma.

Läs mer om Cardivation

DIGITALA KVITTON & LOJALITET

Skicka kvitton elektroniskt till handlare och kortinnehavare

DIGITALA KORT

En digital resa – inga fler plastkort

Vill du veta mer eller boka en demo?

Vi presenterar gärna oss själv och våra produkter för Er

Scroll to top