Fall studier

Qstar Sweden

Qstar hade mycket begränsad information om bankkortskunder.

Qstar grundades 1990 och hade vuxit till 400 obemannade och bemannade bensinstationer över hela Sverige. Detta genom att rikta in sig på landsbygdsområden där konkurrensen och marknadspotentialen var större. Med en stark varumärkesidentitet och tre bränslekort – ett för konsumenter, ett för företag och ett förbetalt kort – visste Qstar fortfarande väldigt lite om Visa- och Mastercard-kunderna som utgjorde 60% av transaktionerna.

Med sin framgång, till stor del på grund av att man snabbt anammande ny teknik, var Qstar först med att driva ett pilotprojekt med ett nytt system för hantera bristen på information om bankkortskunder.

Cardivation Digitala Kvitton tillför värde för kunderna och ger information om dem till Qstar. Kunderna registrerar kontaktuppgifter för sina bankkort vid pumparna och de får i sin tur digitala kvitton via e-post efter varje transaktion samt kan logga in på "Mina Sidor” på samma sätt som bränslekortskunder för att se transaktionshistorik och skriva ut kvitton.

Med hjälp av Digitala Kvitton samlade Qstar in värdefull kontaktinformation, öppnade upp viktiga nya kommunikationsvägar och skapade möjligheter att efterfråga ytterligare kontaktinformation från bankkortskunder.

Genom att integrera data- och marknadsföringssystem uppmanade Qstar kunder att uppdatera information. På så vis kunde Qstar använda kundernas föredragna kommunikationsmetod och belönade dem för att de gav information.

När Qstar lärde sig mer om bankkortskunder blev det lättare att kommunicera med dem vilket gynnar både kunder och företag.

RESULTAT

  • Bankkortskunder gick från ett stort okänt kundsegment till att Qstar aktivt kunde rikta in sig på
  • Bankkortskunderna som i sin tur lärde känna Qstar som varumärke
  • Försäljningen ökade och kunderna var återkommande.

Vill du veta mer eller boka en demo?

Vi presenterar gärna oss själv och våra produkter för Er

Scroll to top