Support

Som användare av Allkort har ni alltid tillgång till vår supportavdelning. Oavsett vilket problem ni har med Allkort så kontaktar ni oss via support@cnse.se . Vi registrerar då ert ärende som får ett ärendenummer. Ange ert namn, företag, telefon (mobil) samt mail så blir ni snabbt kontaktade av oss. Beskriv även vad ni har problem med så kan vi styra ert ärende till rätt support tekniker.

Vi har även möjlighet att interaktivt visa eller hjälpa er på er egen dator. Ni laddar då ned ett hjälpprogram i er dator genom att trycka på bilden Team Viewer och våra tekniker beskriver hur ni använder denna tjänst.

Starta TeamViewer QuickSupport