Detta är allkort

Detta är allkort

ett flexibelt, modulbaserat affärssystem för drivmedelsanläggningar

Allkort tillhandahåller teknik för betalterminaler vid tankstationer och biltvättar. Systemet samverkar med betalterminaler från olika leverantörer. Ni kan erbjuda era kunder att betala på olika sätt - med egna kort, bank- kreditkort eller sedel. Allkort är ett effektivt och lättanvänt affärssystem som ger er ständig tillgång till försäljningsresultat, statistik och annat ni behöver för att följa och utveckla er verksamhet. Vårt focus ligger på att systemet skall vara enkelt att använda samtidigt som det skall ge våra kunder en fördel mot sina konkurrenter.

Enkelt och avancerat

Affärssystemet Allkort är lätt att använda men avancerat i sin uppbyggnad, med färdiga algoritmer för rapportering av volymer och försäljning. Det är enkelt att navigera genom menyerna, och användaren kan bygga sina egna snabbmenyer som underlättar det dagliga arbetet.

Alla transaktioner visas i realtid och ni kan få mycket exakta insikter i hur eraaffärer utvecklas på olika enheter. Det ger i sin tur möjlighet att anpassa sina marknadsinsatser där de gör mest nytta.

Bygga en eller flera egna stationer

Från Allkort styr ni en eller flera stationer direkt från programmet. Ni får information om hela bolaget, om regioner och orter eller om enskilda stationer, allt efter önskemål. Data presenteras som lättillgängliga grafer. Ni kan även justera priser i realtid, från de terminaler och prisskyltar som ansluts till Allkort.

Varje användare i företaget kan själv välja vilken information som ska visas vid olika tillfällen. En säljare kan göra sitt urval, en tekniker ett annat. Allkort är flexibelt, lätthanterligt och begripligt.

Givetvis kan ni ställa in olika behörighetsnivåer för användning av systemet. Alla förändringar loggas så att man vid behov kan gå tillbaka och se vilka åtgärder som har gjorts av vem och när.

 

Sälj, hämta och leverera bränslen, oljor och smörjmedel

Allkort är utformat för att hantera all form av bulkförsäljning. I och med att allatransaktioner går via Allkort så använder systemet samma kunduppgifter oavsett om det gäller bulkleveranser eller tankande kunder.

Enkel och automatisk fakturering

Som kund i Allkort kan ni få hjälp med er fakturering av tankande kunder på egna kort. Allkort har en tjänst som skapar elektroniska fakturor och fakturaunderlag som sänds direkt till kund eller via ett tryckeri som även kuverterar och frankerar pappersfakturor. En kopia av fakturan sparas i Allkort och är alltid tillgänglig.

Säker anslutning

Säkerhet är för oss A & O då vi hanterar stora mängder transaktioner. Det är avstörsta vikt för oss att vi bibehåller en mycket hög säkerhet. Varje år genomförs säkerhetsbesiktningar av våra system och lösningar. Vi anlitar då säkerhetsföretag som är ackrediterade av VISA och MasterCard.

Datablad Allkort